Ceník

I. Zajištění  p r o d e j e
Služba obsahuje: inzerci na serverech www.reality.cz, www.sreality.czwww.eurobydleni.cz a na webu Asociace realitních kanceláří ČR  www.arkcr.cz, jejímž jsme členem, dále jednání se zájemci, provádění prohlídek, služby našeho advokáta (JUDr. Simona Bílá Srníková), zajištění předání nemovitosti včetně provedení převodu elektřiny, plynu a vody a vypracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.
z dosažené kupní ceny do 1 mil. Kč 25.000 Kč + 1% z kupní ceny
z dosažené kupní ceny od 1 mil. do 1,5 mil. Kč 35.000 Kč + 3% z částky kupní ceny nad 1 mil. Kč
z dosažené kupní ceny od 1,5 mil. do 2 mil. Kč 50.000 Kč + 2% z částky kupní ceny nad 1,5 mil. Kč
z dosažené kupní ceny nad 2 mil. Kč 60.000 Kč + 1% z částky kupní ceny nad 2 mil. Kč

II. Zprostředkování  k o u p ě
Služba obsahuje: vyhledávání všech vhodných nemovitostí na trhu, osobní účast na prohlídkách se zákazníkem, neomezený počet konzultací, zastupování při jednáních, služby právníka, tvorba nebo oponentura smluv a souvisejících dokumentů, zastoupení při převodu elektřiny a plynu.
při kupní ceně do 2 milionů Kč 40.000 Kč
při kupní ceně od 2 milionů Kč 40.000 Kč + 0,25% z částky kupní ceny nad 2 miliony Kč

III. Zprostředkování  i n v e s t i č n í p ř í l e ž i t o s t i  (účast ve výběrových řízeních, spekulativní příležitosti apod.)
Služba obsahuje: vyhledávání všech vhodných nemovitostí na trhu, osobní účast na prohlídkách se zákazníkem, neomezený počet konzultací, zastupování při jednáních, cenová kalkulace a určení tržní a doporučené nabídkové ceny, služby právníka, tvorba nebo oponentura smluv a souvisejících dokumentů, pomoc při převodu elektřiny a plynu 30.000 Kč + 2% z částky kupní ceny

IV. P ř í p l a t e k
Pro zakázky (prodej nebo koupě) mimo území Hl.m.Prahy: účtujeme paušální příplatek za časové a dopravní náklady:
při vzdálenosti do 40 km od hranice Hl.m.Prahy 7.500 Kč
41 - 80 km 13.500 Kč
81 - 120 km 21.800 Kč
121 - 160 km 29.500 Kč
161 - 200 km 37.300 Kč
201 - 240 km 45.000 Kč
a dále podobně...

V. S p r á v a  bytu nebo nebytového prostoru
Služba obsahuje: Obsazování bytu, nebytového prostoru solidním nájemníkem (s právem inkasovat při sjednání nájmu provizi ve výši poloviny nájmu od nájemníka) včetně sjednání nájemní smlouvy a převedení elektřiny, plynu, telefonu na nájemníka; zastupování zákazníka vůči třetím osobám (nájemník, společenství vlastníků, ad.); zajišťování provádění drobných oprav; pravidelné referování zákazníkovi:
měsíčně: 480 Kč + 4% z měsíčního nájemného

VI. K o n z u l t a c e
Rozbor a oponentura záměrů zákazníka, návrhy reálných řešení, realitní poradenství ve finančních, právních, daňových, strategických a organizačních souvislostech: 500 Kč za započatou hodinu

VII. D a l š í  s l u ž b y - dohodou

 

NEJSME PLÁTCI DPH - UVEDENÉ CENY JSOU KONEČNÉ.

 Reality Kapičák, spol. s r.o., Buzulucká 4, Praha 6 - Dejvice, 160 00, (100m od metra Dejvická), tel.: 257 318 512,
e-mail: ivan.kapicak@seznam.cz